Agnieszka przyszła z konkretną wizją zdjęć, które chciałaby mieć. Trochę tak artystycznie, tajemniczo i bez koloru. I tak też uczyniłyśmy.